لوسيون بدن

 10% روغن شترمرغ

 

مرطوب کننده ، نرم کننده ، تغذيه کننده


داراي پروويتامين B، ويتامين E

 

استفاده پس از حمام ، حمام آفتاب و اصلاح

155000 ريال
Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.