جمع آوري درست پوکه تخم شترمرغ


 به طور کلي 10% کل تخمهاي يک گله شترمرغ در طي


يک فصل توليد از فروردين تا اواسط مهرماه بدون نطفه


هستند. تقريبا به ازاي هر مرغ 8 تخم.


از آنجا که اين تخم ها به مدت 2 هفته در دستگاه جوجه کشي


قرار داشته اند و [ تقريباً پس از 14 روز و در کندلينگ دوم تخمها ،


هچرمن به بي نطفه گي آنها  پي برده ] تحت تاثير دماي بالا


و رطوبت پايين جوجه کشي قرار داشته اند؛ بنابراين


بازارپسندي خود را جهت فروش به عنوان تخم خوراکي


از دست داده اند. اما اين پايان کار نيست چرا که


پوکه تخم شترمرغ داراي ارزش است و از آنها ميتوان


جهت توليد انواع آباژورها ، کارهاي دستي ، حکاکي و ...


استفاده نمود.

 

روش صحيح تخليه تخم بي نطفه در مزارع:


1-     محل مشخصي را دورتر از ساختمان جوجه کشي

به اين کار اختصاص دهيد.

2-  از دِلِر ثابت براي انجام اين کار استفاده کنيد و براي

بستن مته بر روي دِلِر به ياد داشته باشيد که قطر سوراخ

ايجاد شده نبايد از 1.5 سانتيمتر بيشترباشد و بهترين

حالت آن قطر 1 سانتيمتر است.


3-  محتويات تخم را داخل ظرف بزرگي که از پيش جهت

اين کار تهيه کرديد بريزيد و پس از اتمام کار در چاه مربوط

به لاشه ريخته و روي آن را با آهک بپوشانيد.

4-  توسط سيم نازکي پوسته داخلي تخم را از پوکه

جدا و به صورت کامل خارج نماييد – [ در اين مرحله

اين پوست به راحتي از پوکه جدا مي شود ]

5-  داخل و خارج پوکه را بگونه اي بشوييد که هيچ نوع

اثري از ترشحات و محتويات تخم بر روي جداره ي داخلي

آن ديده نشود.

6-     پوکه ها را پس از خشک شدن در داخل کارتنهاي

مُنقَسِم دار بسته بندي کنيد.Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.