عوامل تاثيرگذار بر کيفيت پر شترمرغ


تغذيه

 

هر چه جيره هاي مورد استفاده شما براي پرنده هاي پرواري از منابع کافي پروتئيني و مواد معدني برخوردار باشد به همان اندازه پرهاي بهتر و سالمتري را در سن کشتار خواهيد داشت که در حال حاضر در ايران فقر مکملهاي معدني و ويتامينه مورد استفاده در جيره ها سبب آن شده است که پرها از سلامت و شادابي کمتري برخوردار باشند چرا که اکثر مزارع شترمرغ از مکملهاي مرغي استفاده مي کنند که هيچ سنخيتي با صنعت شترمرغ ندارند بنابراين امروز در ايران پرهاي توليد شده هيچ ارزش صادراتي ندارند اما مدتي است که موسسه تحقيقات شترمرغ سانان با بهره گيري از منابع و رفرنسهاي دانشگاه پروتورياي آفريقاي جنوبي اقدام به توليد تخصصي انواع مکملهاي رشد، توليد و استارتر نموده است؛ که اميد است با بهره گيري هر چه بيشتر مزرعه داران از اين مکملها شاهد افزايش سطح کيفي و کمي پرهاي توليدي،  جوجه درآوري و تخمگذاري در گله ها باشيم.

 

سن کشتار

 

از آنجا که رسيدن فوليکولهاي پر در سن 13 تا 14 ماهگي اتفاق مي افتد بنابراين بهترين کيفيت پر و پوست را پرنده هاي کشتاري در سن 13 تا 14 ماهگي بدست مي آورند. اين نشان دهنده آن است که براي رسيدن به اين هدف سن کشتار در ايران دستکم 2 ماه ميبايستي افزايش پيدا کند چرا که امروزه بيشتر مزرعه داران پرنده هاي خود را در سن 10 تا 12ماهگي کشتار مي کنند.

 

نحوه ي جمع آروي پر

 

يکي از تعيين کننده ترين قسمت ها در قيمت پر نحوه پرکني و نگهداري آن تا پيش از فروش است چرا که بهترين پرها هم در اثر پرکني غلط و نحوه نگهداري اشتباه تمام ارزش خود را از دست خواهند داد

 

پرکني درست در پرنده هاي کشتاري

 

1-      حتما مي بايستي پرنده توسط جرثقيل جهت تخليه خون آويزان شده باشد.

2-      پرها نبايستي به خون آغشته شوند و يا حتي خيس شوند.

3-      پرها حتما مي بايستي پيش از پوست کني از روي پوست کنده شوند.

4-      هيچ گاه پرها را نبايستي در داخل گوني و يا سطلهاي گرد بريزيد چرا که پر فرم اصلي خود را از دست ميدهد و سريعا کرم مي گذارد بهترين حالت اين است که پرها را در داخل سبدهاي بزرگ مشبک به گونه اي بريزيد که پرها کاملا صاف بر روي همديگر قرار گيرند.

 

انبار کردن پر

 

کارگاهي را که از نظر محيطي کاملا خشک است را براي اين کار در نظر بگيريد و پرها را داخل محفظه اي که از سطح زمين  10 سانتيمتر ارتفاع داشته جهت تبادل هوا  بريزيد اين فضا بايد به گونه اي باشد که تبادل هوا  از اطراف وجود داشته باشد و در ضمن پرها به فرم صحيح بر روي هم قرار گيرند. براي ايجاد اين محفظه مي توانيد چند پالت چوبي را در کنار هم قرار دهيد به گونه اي که مکعبي بزرگ را بسازند سپس با استفاده از توري پلاستيکي و يا فلزي کف واطراف آن را بپوشانيد. پس از ريختن پرها در داخل مکعب ساخته شده لايه به لايه از نفتالين جهت جلوگيري از فساد و کرم گذاري استفاده نماييد. از اين روش ميتوان تا 6 ماهه جهت جمع آوري پرها استفاده کرد.

 

 نکته :

 

براي بارگيري و فروش پرها نيز از کارتن هاي بزرگ استفاده نماييد تا پرها فرم اصلي خود را از دست ندهند.

 Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.